1 Temmuz 1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanunun 18/c maddesi uyarınca kurulan Sinop Denizcilik Fakültesinin kapatılarak yerine 2809 Sayılı Kanunun Ek 30. maddesine göre 23 Eylül 1998 tarihinde 98/11641 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 28.01.2000 tarih ve 2000/9 Sayılı Kararı ile Matematik, Fizik ve Biyoloji Bölümlerinin açılması teklifi Yükseköğretim Kuruluna sunulmuş, yine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 15.06.2000 tarih ve 2000/23 Sayılı Kararı ile Matematik ve İstatistik Bölümlerine 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci alımı teklifi Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş ve anılan Lisans Programlarıyla Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi 25 Eylül 2000 tarihinde Sinop Eğitim Fakültesi ile ortak kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı’nca Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne tahsis edilen hizmet binasında Eğitim-Öğretime başlamıştır. 2003 – 2004 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24/09/2004 tarih ve B.08.ÖEG.0.13.03.02/700-321-4185 sayılı olurları ve Sinop Valiliği’nin 25/06/2003 tarih ve 11616 sayılı olurları ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne tahsis edilen kent merkezine 12 km uzaklıkta Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu Mevkiinde bulunan ve 20900,28 m2’lik arsa üzerinde kurulan 5010 m2’lik İ.M.K.B. tarafından Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi olarak yapılan ve Fakültemize devredilen eski binamız, 13 Derslik, 10 Laboratuvar, 1 İngilizce Dil Sınıfı, 1 Bilgisayar laboratuvarı ve 21 Adet Ofisten oluşmuştur. 7500 m2’lik yeni binamız ise 13 adet amfi sınıf, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 1 adet Laboratuvar, Konferans Salonu, Kantin, Personel Yemekhanesi, 1 Toplantı Salonu, 2 adet Seminer Salonu, 1 Öğrenci İnternet Salonu ve Fotokopi, 42 adet akademik ve idari bürodan oluşmuş ve Öğrenci Yemekhane Binasından oluşan yerleşkesinde Eğitim – Öğretimine devam etmektedir. Fakültemizde 8(sekiz) Profesör, 17(onyedi) Doçent, 29(yirmidokuz) Doktor Öğretim Üyesi, 2(iki) Öğretim Görevlisi, 28(yirmisekiz) Araştırma Görevlisi ile toplam  84 öğretim elemanı;  Arkeoloji Bölümü, Biyoloji Bölümü, Fizik Bölümü, İstatistik Bölümü, Kimya Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Matematik Bölümü, Tarih Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olmak üzere 9(dokuz) Bölüm ve 23(yirmi üç) Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Sinop Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5662 sayılı kanunla kurulmuş olup, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olan Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi aynı kanun ile Sinop Üniversitesi’ne bağlanmıştır.